Bistand til flomrammede i Uvira 2020

Innledning

Lubunga Norvège er en frivillig organisasjon som organiserer folk med tilknytting til Vira eller Fuliru kultur i Norge.
Lubunga medlemmer ble enig om å bidra med det de kunne og hjelpe enkle rammede barn, kvinne og eldre etter den flomkatastrofen som traff byen Uvira, Sør – Kivu provinsen, i den østlige delen av den republikken Kongo i april 2020. Lubunga satt inngang en innsamlingsaksjon på spleis.no for å be folk med gode hjerte i Norge til å bidra med penger som skulle kjøpe mat, klær og rentvann til flomrammede i Uvira. Dette er en humanitær bistand som anses som et minimalt bidrag på grunn av begrenset midler sett enerom behovet som trenges i området.  

Bakgrunn

In den vanskelige tiden av corona pandemien har Uvira, byen i den demokratiske republikken Kongo vært stengt som et tiltak for å bekjempe coronaviruset. Landegrenser mot Rwanda og Burundi er stengt slik at byen ikke har mulighet til å forsyne seg med eksportvarer. Dessverre som dette ikke er nok har byen opplevd den verste katastrofen i sin historie. Bydeler av Mulongwe og Kasenga er oversvømt. Mange mennesker har mistet livet. Bydelene med folk ligger fortsatt nedgravd i gjørmen, 53 mennesker mistet livet, ca. 3500 hus er totalt ødelagt, ca.77 700 mennesker er hjemløse. Andre bydeler er også oversvømt som Sange, Runingo hvor bruer har kollapset og hus er tatt av flommen. Hoved vannforsyning i byen er tatt av flommen. Hele byen lever uten rentvann og strøm. I tillegg til corona pandemien, er risikoen veldig stor til kolera utbrudd.

Prosjektmål

Målet med prosjektet er å hjelpe flomrammede barn, kviner og eldre folk med mat, klær og en del utstyr mens de venter på støtten fra regjeringen hvis den en gang kommer. Dette er engangsstøtte på grunn av begrenset midler og ressurs.

Lubunga tar gjerne imot din hjelp og overføre den videre til mottagere uten å kreve noe som helst profit. Behovet er enormt og folk bor fortsatt i midlertidige leier (skoler) på grunn av mangel på bolig. Disse folke har ingen sted å gå og regjeringen har ikke funnet en løsning på krisen.