Støtte til personer med nedsatt funksjonsevner

I prosjektet er det planlagt to hovedaktiviteter med underliggende tiltak.

Skape positiv holdning

Prosjektets overordnede mål er å endre holdningen blant befolkning i Kongo generell og valgt prosjekt områder spesielt om likestilling, diskriminering og tabubelagt holdninger om funksjonshemming.  Dette skal gjøres ved å produsere TV – og radioprogram om temaet i lokale medier, arrangere seminarer med lokale samarbeidspartnere og drive informasjonskampanje i skoler og trossamfunn. 

All aktivitet som gjøres i prosjektet skal være i tråd med mål og strategier som er beskrevet her.

 

Mål

 •  Tradisjonelt og lokalt syn på funksjonsnedsettelse er utfordret ved å spre kunnskap om likeverd, eksisterende myter og rettigheter 
 • Kulturelle tabuer om funksjonsnedsettelse er utfordret gjennom debatter på TV og radio.
 • Myndighetenes rolle som primært ansvarlige tilrettelegger er styrket og oppfordret.
 •  Positiv holdning om funksjonsnedsettelse blant skolebarn er skapt.
 • Positiv holdning om funksjonsnedsettelse blant befolkning generelt er skapt i trossamfunn. 

Strategi

 • Ansettelse av to programleder for media og for skoler og trossamfunn 
 • Finansier ett TV og radio program ukentlig på lokale medier 
 • Samarbeide med frivillige organisasjoner 

Tiltak 

Programleder for media skal ha ansvaret for å planlegge minst et program ukentlig. Han/hun skal ha ansvaret for å identifisere og invitere viktige debattanter og sørge for at programmene når målene sine som beskrevet i prosjektet. 

Programleder for skole og trosssamfunn skal ha ansvaret for å utarbeide informasjonspakke som utfordrer generell holdning i lokalt samfunn om funksjonshemming. Han/hun skal organisere seminarer og rett mot skoleledere, lederne i trossamfunn, foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevner.


Begge programlederne skal samarbeide og bruke hverandre, samt skal de utarbeide en plan i samarbeid med lokale myndigheter i forhold til rettigheter, ansvar og tilrettelegging. 

 

Yrke opplæringssenter 

Prosjektet starter et yrkes opplæringssenter for personer med nedsatt funksjonsevner. Dette blir veien til selvhjulpen. Inntaket til senteret skal tilpasses funksjonsnedsettelsen til hver kandidat.

 

Mål

Ett opplæringssenter er opprettet og tilbyr: 

 

 • Opplæring i skreddervirksomhet og donasjon av en skreddermaskin til enhver kandidat som fullfører opplæringen.
 • Grunnleggende IT kompetanse, fotokopi, printing osv.
 • Informasjon/kurs om rullerende mikrokreditt som egen kapital for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevner som ønsker å starte egne virksomheter.

 

 Strategi

 • Leie av lokal i prosjektperioden
 • Ansettelse av leder og lærere
 • Kjøp av inventar og utstyr til forskjellige programmer 
 • Samarbeide med bedrifter i nærmiljø for praksis eller ansettelse av kandidater som er ferdig med opplæringen.  

Tiltak

Drift av senteret

I første omgang skal prosjektet bidra til drift av senteret. På sikt skal alt drives lokalt og av personer med nedsatt funksjonsevner. Senteret skal skape inntekt som skal erstatte bidraget fra prosjektet.