Ungdomsgruppa

Ungdomsgruppa

Umuleyavyo ndivyo akuwavyo

I tillegg til kvinnegruppen, har Lubunga ungdomsgruppe. Ungdommene våre er veldig engagert. De er bedre organisert enn Lubunga hvis man får lov til å si det sånt

Lubunga ungdomsgruppa treffes regelmessig og diskuterer mye om deres fremtiden. Dette er veldig positivt. De trenger Lubunga støtte og oppmuntring til å bygge videre på det de har startet. Lubunga oppmuntrer vår ungdommer til å oppføre seg eksemplarisk der de befinner seg. Når en av dem oppfører seg på en negativ måte, bør han/hun vite at Lubunga vil bli sett ned på. Særlig hvis slik negativ oppførselen skjer under aktiviteter som involverer Lubunga.

Ungdomsgruppa hadde et vellykket møte i Sarpsborg Kommune desember 2019. Stor takk til Sarpsborg kommune for økonomisk støtte til flerkulturelle forsamlingen.
Styret i Lubunga ungdom takker alle ungdommer som deltok på møtet og takker alle ungdommer som var aktive i 2019. Mye planlegges i 2020 og styret ønsker alle ungdommer til å delta aktivt i aktiviteter og prosjekter som planlegges i 2020.

Ingen andre skal utføre disse aktivitetene for oss. Ungdommer oppfordres til å delta både i frivillige aktiviteter utføres av Lubunga også i frivillige aktiviteter som utføres i kommunene de befinner seg i.

Ungdommer er organisert med eget styre valgt i mars 2019 og består av:

  • Martine Uzia Rashid, ungdomsleder
  • Patrick Nzigo Maréchal, nestleder
  • Sifa Nzigo Buhendwa, sekretær
  • Mutula Honda, kasserer
  • Eddy Diver, aktivitetsleder.

Gjennom aktiviteten har vi alltid våre verdier med. Vennskap, fellesskap, imøtekommende og respekt er noen av dem. Vi er en gjeng med et ønske om å alltid skape trygghet gjennom fellesskapet og trygget med alle.