Støtte til personer med nedsatt funksjonsevner

Roller og ansvar 

 

Roller:

 

Ansvar

 

Navn

Prosjekteier

 Lubunga Norvège medlemmer (Generalforsamling) vedtar alle prosjekter som iverksettes av Lubunga i Norge og i Kongo.

Generalforsamling

Styringsgruppe

Består av Lubunga styret og representer av ungdomsgruppe og kvinnegruppe i Norge og vedtar alle instrukser for alle prosjekter Lubunga utfører i Kongo og i Norge.

 

Prosjektgruppe

Består av kompetente medlemmer av Lubunga.
Gruppen planlegger, utarbeider instrukser og koordinerer alle prosjekter som Lubunga iverksetter i Norge og i D.R. Kongo.

 

Prosjektleder

Leder prosjektet i Uvira, rapporterer til prosjektgruppe og kontrolleres av lokalstyret. Skal ha kompetanse og kvalifikasjoner til å utføre arbeidsoppgaver definert i aktivitetsplan.

 

Lokalstyret

Representer Lubunga Norvège i Kongo, kontrollerer alle prosjekter som utføres av Lubunga i Kongo. Lokalstyret er kontrollorganet for alle prosjekter Lubunga iverksetter i Kongo. Har myndighet over prosjektlederne. Har rett til å stanse alt av arbeid i Kongo dersom disse ikke utføres i henhold til utarbeidet instrukser av styringsgruppe.

 

Yrke Opplæringssenter

Består av en sammensatt gruppe av kompetent og kvalifisert personer som utfører den daglig prosjektsgjøremål/aktivitetene rettet mot yrkesopplæring for mennesker med nedsatt funksjonsevner. Gruppen rapportere til prosjektleder.

 

Holdnings-skapende arbeid

 Består av en sammensatt gruppe av kompetent og kvalifisert personer som utfører den daglig prosjektsgjøremål/aktivitetene rettet mot sensibilisering av befolkning slik at de endrer deres negative holdning mot mennesker med nedsatt evner.

Gruppen rapportere til prosjektleder.

 

Ta gjerne kontakt med vår prosjektgruppe:

Bihayo Kashindi: 95270571
Papy S. Mayani: 41688932
Akili Chistopher:40098911
Mafikri Kajolo:
92481323

Du kan også sende oss e-post til: post@lubunga.org