Lubunga

– en frivillig organisasjon som organiserer folk med tilknytting til Vira eller Fuliru kultur i Norge. Organisasjonen er en sosial gruppe og apolitisk.

En naturlig del av det norske

LUBUNGA arbeider for å styrke solidaritet blant medlemmene.
Vi arbeider for å bygge og opprettholde samhold og brorskap blant medlemmene. 

Organisasjonen ble laget til å samarbeide med andre organisasjoner i diaspora Fuliiru-Vira som retter seg mot utviklingsprosjekter og veldedig arbeid i Uvira.

Fra siste møtet

Et innblikk fra siste stevnemøtet​

Start video

Fra våre medlemmer..

Mitt mål er å få en bedre forståelse av det norske, vira og fuliru kulturen mellom foreldrene og ungdommer og landet vi kommer fra. Bli godt kjent med andre, stille opp for hverandre og løfte hverandre opp.
Martine Uzia Rashid
Ungdomsleder
Lubunga Norge arbeider for å øke medlemmenes forståelse av hvordan det norske samfunnet fungerer. Som organisasjonsleder er mitt mål å fremheve denne forståelsen.
Mafikiri J. S. Kajolo
Organisasjonsleder

Ønsker å bli en del av oss?

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til Lubunga