Oppstartsmøte del 2

«Vi, mennesker med funksjonshemming har mange problemer:

Å få et måltid er et problem, vi strever mye med å få mat, vi leier, manga av oss har ikke et sted å bo, noe ble husene sine tatt av flommen.
Vi ber Lubunga Norvège til å hjelpe oss med mikrofinans, startkapital slik at vi kan starte med små virksomhet.
Lubunga Norvège kan også hjelpe oss med prosjekter rettet mot handarbeid fordi vi kan noe handarbeid som for eksempel å sy. Det er noen kvinner blant oss som kan sy, som kan sy kurver. Også videre …

Takk!»