Om oss

Lubunga Norvege er en frivillig organisasjon som organiserer folk med tilknytting til Vira eller Fuliru kultur i Norge.

Organisasjonen er en sosial gruppe og apolitisk. Lubunga Norvege arbeidere for å styrke solidaritet blant medlemmene. Lubunga Norvegearbeider for å bygge og opprettholder samhold og brorskap blant medlemmene. Lubunga Norvege er lagt til å samarbeide med andre organisasjoner i diaspora Fuliiru-Vira som retter seg mot utviklingsprosjekter og veldedig arbeid i Uvira. Lubunga Norvege arbeider for at medlemmene skal være en naturlig del av det norske samfunn, samtidig som de kan beholde sin kulturelle identitet. Lubunga Norvege arbeider for å styrke og fremme barn og ungdommers fysiske og psykiske utvikling og arbeide for at de lærer seg om sin egen kultur og identitet uten at de fremmedgjøres i det norske samfunnet.

Lubunga Norvege arbeider for barneoppdragelse uten vold. Lubunga Norvege motarbeider andre former for bruk av vold og andre overgrep. Lubunga Norvege arbeider for å øke medlemmenes forståelse av hvordan det norske samfunnet fungerer.

 

Lubunga Norvege er en frivillig organisasjon som organiserer folk med tilknytting til Vira eller Fuliru kultur i Norge. Vi er en sosial gruppe og apolitisk. Vi arbeider for å styrke solidariteten bland medlemmene. Vårt mål er å bygge og opprettholder samhold og brorskap blant medlemmene.

 

Ønsker du å bli medlem i Lubunga?