Oppstartsmøte del 1

«Fra min side som en person med nedsatt funskjonsevn, For det første takker jeg at Lubunga Norvège tenker på oss.
For å si det rett ut, vi folk med funksjonshemma lider mye. Nå som Lubunga Norvège har oppdaget at vi folk med funksjonshemma lider her i Uvira. Det er Gud som veiledet dem hit. Vi ser mange folk her i Uvira som kommer med forskjellige prosjekter, men ingen av dem tenker på oss.
Da flommen traff byen Uvira, vi, mennesker med funksjonshemming ble rammet mye og det var ikke bare flom som rammet oss. Flommen kom som den andre pisken. Det første var coronavirus, de stengte grensen mellom Burundi og D.R Kongo frem til i dag. Vi har barn og har kone som vi sørget for ved å krysse over grensen til Burundi hvor vi fikk lov til å frakte små varer til Kongo. På grunn av coronavirus ble vi hardt rammet og i dag er vi nede (arbeidsledige). Derfor takker vi disse tankene fra Lubunga Norvège om å hjelpe oss. Den andre pisken var flommen  som  rammet byen Uvira i april 2020. Vi er kalt folk med funksjonshemming, flommen valgte ikke hvem som er handikap og hvem som ikke er handikap, flommen traff til og med vår bror Kijiji. Mange av oss ble rammet av flom, til og med vår ben ble tatt av flommen. Jeg har ikke sett en eneste organisasjon som har tenkt på oss. Noe av våre  sykler ble tatt av flommen. Ingen organisasjon har tenkt å skaffe oss noe sykler. Det fins mange handikap som kryper til og med i dag etter at de mistet syklene sine i flommen. Vi lever i vansker, vi blir kastet ut av husene, vi har barn under utdanning, vi har rett til å gi barna våre mat og klær. Derfor takker vi tankene fra Lubunga Norvège. Står sterk, dersom dere er kommet til 5 % i prosjektarbeid, Gud velsigner dere slik at dere klarer å oppnå mer enn 100% slik at dere imøtekommer nød og behov av oss mennesker med funksjonshemming. Men jeg skal repetere det min bror Kijiji sa, ikke klandre han fordi folk kan ha gode intensjoner til å hjelpe oss. Dessverre fins det andre mennesker som ødelegger disse gode tanker ved å forvandle prosjektet til sine egne interesser og fordeler på bekostning av folk med funksjonshemming. Det er ikke første gang slike prosjekter ble initiert, mange klapper seg selv på skuldre at de hjelper oss men alt bare stopper opp og forvandler prosjektene til sine egne fordeler.
Gud hjelper dere Lubunga Norvège og ikke bli sammenlignet med slike mennesker. Gud velsigner deres initiativ. Amen!»