Styret

Lubunga styres av medlemmer som velges annethvert år i Generalforsamlingen. Generalforsamlinger avholdes to ganger i året 

Styret sitter i en  to-års periode og kan stille til valg flere ganger.

Styrets ansvar og forpliktelser

Det er oppgavene som årsmøtet bestemte at organisasjonen skal konsentrere seg om, som styret jobber med i styremøtene, og hovedoppgavene til styret er:

 • Lede organisasjonens virksomhet
 • Arrangementer, møter, sosiale samlinger, etc.
 • Ha ansvar for organisasjonens økonomi
 • Ta vare på alle viktige dokumenter
 • Post, søknader, referater, etc. må tas vare på for at det skal være mulig å gå tilbake og se på hva som er gjort tidligere
 • Gi informasjon til medlemmene
 • Skrive referat fra styremøtene. Slik kan vanlige medlemmer se hva organisasjonen jobber med og styret huske hva de har bestemt.

Lubunga Norvege arbeider for å øke medlemmenes forståelse av hvordan det norske samfunnet fungerer.

I perioden 2019 til desember 2021 styres Lubunga av følgende:

 • Leder: Mafikiri J. S. Kajolo
 • Nestleder: Agnes Nzigo
 • Sekretær: Papy S. Mayani
 • Assisterende Sekretær: Akili C. Kahindo
 • Økonomi-ansvarlig: Shishi Freddy K.
 • Regnskapfører: Bihayo Mwene Kashindi
 • PR-Ansvarlig: Papy M. Zefaniya

Følgende personer er Lubunga rådgivere:

 • George Kininga (M)
 • Cathrine Kangeta Mbogeka (F)
 • Jeanot Buhendwa(M)
 • Jonathan Kasangala(M)
 • Mukunde Rashid(F)