Ungdom

“Umuleyavyo ndivyo akuwavyo”

I tillegg til kvinnegruppen, har Lubunga ungdomsgruppe. Ungdommene våre er veldig engagert. De er bedre organisert enn Lubunga hvis man får lov til å si det sånt

Lubunga’s ungdomsgruppa treffes regelmessig og diskuterer mye om deres fremtiden. Dette er veldig positivt. De trenger Lubungas støtte og oppmuntring til å bygge videre på det de har startet. Lubunga oppmuntrer vår ungdommer til å oppføre seg eksemplærisk der de befinner seg. Når en av dem oppfører seg på en negativ måte, bør han/hun vite at Lubunga vil bli sett ned på. Særlig hvis slik negativ oppførselen skjer under aktiviteter som innvolverer Lubunga.

Ungomsgruppa hadde et vellyket møte i Kristiansand Kommune. Møtet imponerte Kommunen. Det gjorde at Kommunen er villig til å samarbeide videre med våre ungdommer. Neste år vil Kristiansand Kommune at vår ungdommer organisere et stort socio-kulturelt arrangement hvor ungdommer utenfor Lubunga også kan delta. Derfor er Lubunga stilt seg til disposisjon for å hjelpe ungdommer hvis de ønsker, med å vise vår tradisjonell dans og trommeslag.

Ungdomer er organisert med eget styre.

Dua Binda Sometime er leder, assistert av Patty og har Samuel Ndebusi som kassereren.